Čistota diamantov

Čistota diamantov sa zaraďuje medzi základné atribúty hodnotenia diamantov podľa medzinárodne uznávaných noriem. Gemológovia z popredných inštitútov uvádzajú informácie o čistote priamo na certifikáte, ktorý k diamantu pri kúpe obdržíte. Tento údaj informuje o výskyte praskliniek (inklúzií) alebo prímesí v štruktúre diamantu.

  

 

Čo všetko ovplyvňuje čistotu diamantov 

Okrem ostatných najvýznamnejších parametrov potrebných pre posúdenie hodnoty diamantov, ktorými sú hmotnosťvýbrus a farba, je čistota smerodatnou veličinou pri skúmaní diamantov. Keďže vznikajú v útrobách Zeme za pôsobenia dvoch enormne pôsobivých veličín - vysokej teploty a tlaku, je prirodzené, že takmer každý diamant obsahuje nejaké “narušenia”. 

Najčastejšie sú nimi drobné praskliny alebo inklúzie, voľným okom často neviditeľné. Tie sa nachádzajú priamo vo vnútri diamantu. Vonkajšie nedokonalosti sa nazývajú kazmi. Okrem nich sa môžu priamo do tela diamantu dostať rôzne prímesi, ako napríklad iné horniny či nerasty, alebo nečistoty. Nájsť diamant bez akéhokoľvek narušenia, dokonale čistý, je veľmi vzácne a ojedinelé. 

 

Ako súvisí čistota diamantu s jeho cenou? 

Pri detailnom preskúmaní posudzujú gemológovia a odborníci celkovú mieru inklúzií a kazov v diamante. Desaťnásobné zväčšenie často odhalí narušenie takmer pri každom kúsku. Čím menej týchto chýb krásy na diamante nájdeme, tým je stupeň jeho čistoty vyšší a diamant zákonite hodnotnejší. A hodnota diamantu kráča ruka v ruke so zvyšujúcou sa cenou. 

Pri samotnom hodnotení nečistôt v diamante nie je dôležitý len ich počet, ale i poloha, veľkosť či zafarbenie. Rozhodujúcou skutočnosťou je aj ich viditeľnosť voľným okom. Najrozhodujúcejším parametrom ostáva plocha, ktorá je inklúziami pokrytá. Čím menšia je, tým má diamant väčšiu hodnotu a teda aj cenu.

Zhodnotiť čistotu diamantu tak, aby bola podľa medzinárodne uznávaných pravidiel, možno podľa stupnice čistoty. Medzi najpoužívanejšie patria stupnice GIA (Amerického gemologického inštitútu) používajúce 11 bodový systém spolu s označením iniciálov podľa anglických pojmov znečistenia alebo stupnica AGSL, ktorá hodnotí diamant v rozmedzí 0-10. 

 

  

Ak sa chystáte výhodne investovať práve do diamantov, ich čistota je prirodzene parametrom, ktorý by vás mal zaujímať. 

 

Rovnako je to aj v prípade, ak kupujete šperk s diamantom, ktorý by ste radi venovali milovanej osobe alebo ho chcete o pár rokov odovzdať svojim potomkom ako rodinné dedičstvo. Tu však odporúčame zamerať sa na posúdenie čistoty diamantu skôr, než bude do šperku na mieru osadený. Často sa totiž stáva, že sa narušenia zakrývajú práve miestom, kde je diamant do šperku osadený.