ČISTOTA DIAMANTOV

Čistota diamantov

Čistota alebo Clarity, patrí medzi jeden z dôležitých atribútov 4C diamantov. Ak chcete kvalitu chcite najčistejší diamant. Získať však najčistejší a najkvalitnejší diamant nie je až také jednoduché.

Rast diamantov vo vnútri Zeme je proces, ktorý neprebiehal plynulo, tým pádom sa zhoršuje vnútorná alebo vonkajšia kvalita diamantov. Diamanty vznikajú v niekoľkých fázach. Na to aby diamant vznikol sú potrebné od správnych chemických prvkov aj ideálne podmienky rastu ako tlak, teplota či ochladzovanie. Bohužiaľ, tieto podmienky pri raste drahokamu nikdy nie sú konštantné. A táto nerovnováha viedla k vzniku vnútorných či vonkajších charakteristík takzvaných inkluzií. Tie sú v diamantoch prítomné ako rôzne chybičky či nedokonalosti. Ide o zákaly, praskliny, pukliny alebo inkluzia minerálov, ktoré boli priamo prítomné pri tvorbe drahokamov. Všetky tieto inkluzie v súčasnosti slúžia ako diagnostické a identifikačné rysy, ktoré sú znamením prírodného pôvodu drahokamu.

História hodnotenia čistoty

Podobne ako pri pracom prášku, hodnotíte jeho efektivitu a čistej bielizne, tak aj pri diamantoch sa hodnotí jeho čistota. Patrí medzi najvýznamnejšie atribúty diamantov. Hodnotenie ich vnútorných charakteristík vzniklo z komerčného hľadiska na začiatku 20. storočia v meste Paríž, ktoré sa stalo významným obchodným centrom diamantov. Aby však bolo možné oddeliť vzácne vyskytujúce sa čisté diamanty od bežných diamantov s chybami, boli zavedené dve označenia „Pure“(čistý) pre čisté diamanty a „pique“ pre diamanty, ktoré obsahovali nečistoty.

Prvú stupnicu kvality pre klasifikáciu čistoty navrhol Gemologický americký inštitút (GIA), ktorá charakterizovala zväčšujúci sa počet  a veľkosť nečistôt a ich viditeľnosť štandardizovanú 10 násobným zväčšením. Od tej doby bola táto metóda akceptovaná ako medzinárodná norma pre hodnotenie čistoty brúsených diamantov. Táto stupnica obsahovala 5 stupňov čistoty.

Diamant s inkluziami 

Medzi tým sa v Európe pre hodnotenie čistoty brali do úvahy len vnútorné nedokonalosti a všetky vonkajšie chyby a charakteristiky boli zahrnuté v hodnotení výbrusu ( cut). Popis diamantu čistý pod lupou ( loupe clean) sa teda vzťahuje na brúsené diamanty, ktoré nemajú žiadne vnútorné chyby pri 10 násobnom zväčšení avšak môžu tieto diamanty vykazovať vonkajšie chyby. Používanie termínov „čistý pod lupou“ a „bez chýb“ majú dva rozdielne významy.

Inkluzie začali byť považované za chyby z anglického „imperfect“ – nedokonalý. Tento výraz však znižoval hodnotu diamantov a používal sa mnoho rokov až do vzniku jednotnej revíznej normy platnej na celom svete s názvom RAL 560A5 v roku 1963. Norma čistoty pre diamanty platila pre vonkajšie aj vnútorné chyby drahokamu a bola definovaná takto:

  • International Flowless IF alebo Loupe clean LC

Čistota diamantu je označená sspojením „čistý pod lupou“ (loupe clean), pokiaľ za stanovených podmienok diamant spĺňa podmienku absolútnej čírej priehľadnosti bez akýchkoľvek chýb a inkluzií.

  • Very very small inclusion VVS1/VVS2

Veľmi veľmi malé inkluzie, ktoré sú veľmi ťažko nájdené lupou s 10 násobným zväčšením

  • Very small VS1/VS2

Veľmi malé inkluzie, ktoré sú veľmi ťažko viditeľné lupou s 10 násobným zväčšením

  • Small inclusions SI1/SI2

Malé inkluzie ľahko viditeľné lupou s 10 násobným zväčšením, ale voľným okom neviditeľné.

  • Pique I PI

Stredne veľké inkluzie, ktoré sú evidentne viditeľné lupou  s 10 násobným zväčšením a ťažko viditeľné voľným okom z korunnej strany brúsu, neporušujúce brilanciu.

  • Pique II PII

Veľké a početné inkluzie, veľmi ľahko zistiteľné a viditeľné voľným okom z korunnej strany brúsu, ľahko znižujúci brilanciu diamantu.

  • Pique III PIII

Veľké početné inkluzie, veľmi jednoducho zistiteľné a viditeľné voľným okom z korunnej strany brúsu, ktoré znižujú brilanciu diamantu.

 zdroj:jewelryinfoplace.com

Komentáre (0)

Žiadne komentáre
Produkt bol pridaný do zoznamu želaní