Firma Hematit Košice s.r.o. je od roku 2007 riadne registrovaná na puncovom úrade, v zozname podnikateľov s drahými kovmi v SR pod číslom 2976. Všetok zlatý, strieborný, a platinový tovar je riadne označený štátnym puncom a prešiel kontrolou na puncovom úrade podľa platnej legislatívy v SR.

Poslaním Puncového úradu, ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov, je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. 

 

Na čo slúži puncový úrad?

  • Vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi
  • Vykonáva puncovú kontrolu
  • Vykonáva puncovú inšpekciu
  • Kontroluje oficiálne dovezený tovar zo zahraničia

 

Chcete vedieť o puncovom úrade viac? Navštívte oficiálne stránky: www.puncovyurad.sk.

Puncové značky sú malé symboly, ktoré sa nachádzajú na šperkoch z drahých kovov a informujú o rýdzosti a pôvode použitého kovu, ako aj o mieste, kde bola kontrola vykonaná. Puncové značky vydáva nezávislý štátny orgán - puncový úrad, ktorý vykonáva puncovú kontrolu a inšpekciu. Na každom šperku môžete nájsť rýdzostné, zodpovednostné a štátne puncové značky, pričom štátne puncové značky sú najdôležitejšie a poskytujú informácie o druhu kovu a jeho rýdzosti. Puncové značky sú nevyhnutnou súčasťou šperkov a poskytujú istotu zákazníkom, že šperk bol skontrolovaný a informácie o kove sú pravdivé.

Ako vyzerajú štátne punce?

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní