ŽLTÉ DIAMANTY

Zaujíma vás, čo zapríčiňuje žltú farbu diamantu? Sú to prímesi dusíka, ktorý mení bezfarebný diamant na oslnivý fancy diamond. Hoci žlté diamanty nezaraďujeme práve k tým najvzácnejším, intenzívne farby v hodnotiacom spektre tabuliek gemológov, dokážu ich cenu vyhnať poriadne vysoko

ČARO ŽLTÉHO DIAMANTU

Ak túžite vlastniť farebný diamant, avšak váš rozpočet na diamantový šperk alebo menšiu investíciu má svoje obmedzené limity, je žltý diamant presne ten správny kúsok, ktorý hľadáte. 

Podobne ako u ostatných farebných diamantov platí, že jeho hodnota stúpa spolu s jeho sýtosťou alebo intenzitou. Okrem toho je rozhodujúce, či žltá farba neobsahuje odtiene iných farieb, ktoré by jeho hodnotu a následne aj cenu ovplyvnili. Pozitívne v prípade oranžových či zelených odtieňov, no hnedé odtiene cenu žltého diamantu znižujú.

HODNOTENIE ŽLTÝCH DIAMANTOV

Oproti klasickým diamantom podliehajú fantazijné (fancy) diamanty komplikovanejšiemu hodnoteniu, ktoré dokáže určiť ich cenu. Tradičné parametre ako karátová hmotnosť, výbrusčistota farba sú doplnené o ďalšie hodnotiace kategórie.

Odtieň (Hue)

Odtieň priamo súvisí s farbou diamantu, ktorá je určená ako dominantná. Jej jednotlivé odtiene, prípadne odtiene iných farieb sú na škále hodnotenia považované za druhoradé.

Sýtosť (Saturation)

Pod sýtosťou si môžeme predstaviť intenzitu farby diamantu. Sila dominantnej farby diamantu sa posudzuje na škále šiestich stupňov sýtosti, od svetlej fancy light po žiarivú fancy vivid, ktorá má najväčšiu hodnotu.

Tón (Tone)

Tón farebného diamantu sa hodnotí podľa toho, aký svetlý alebo naopak tmavý diamant je. Množstvo svetla je posudzované na stupnici siedmych tónov, od veľmi svetlého až po veľmi tmavý.

O tom, či ste investovali kapitál do žltého diamantu dobre a či bola cena, ktorú ste zaň zaplatili adekvátna, rozhodujú teda nielen základné informácie o 4C na certifikáte, ktorý k fancy diamantu dostanete. Pri hodnotení žltého diamantu platí, že čím je farba sýtejšia a žiarivejšia, tým má vyššiu cenu

PROGNÓZY O HODNOTE ŽLTÝCH DIAMANTOV

Hoci žlté diamanty zažili v poslednej dekáde cenový prepad, kedy klesol dopyt avšak ponuka ostala nemenná, ich hodnota opäť stúpa. V prípade menej intenzívnejších kúskov sa so žltou farbou stretávame najmä pri osadení do šperkov. Tým svojou žiarivou farbou dodávajú punc luxusu. Nájdu sa však aj veľmi vzácne žlté diamanty, ktoré predstavujú atraktívne finančné zhodnotenie na burze diamantov.

Žlté diamanty ako investičný artikel predstavujú tak trochu výzvu. Reagujú totiž na zmeny na trhu. Ak však radi riskujete a viete správne zareagovať na krivky dopytu a ponuky, celkom iste dokážete premeniť aj malý kapitál na číslo so ziskom.

Hľadáte oslnivý diamant ako súčasť jedinečného šperku na mieru? Alebo ste si nie istý hodnotou, ktorú vami vyhliadnutý žltý diamant predstavuje? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Komentáre (0)

Žiadne komentáre
Produkt bol pridaný do zoznamu želaní