HNEDÉ DIAMANTY

Hnedé diamanty sú často označované prívlastkami ako čokoládové alebo champaign (šampanské). Síce nepatria k najvzácnejším farebným diamantom (fancy diamonds) spomedzi ostatných farieb, avšak stále svojou hodnotou a krásou dokážu pozdvihnúť váš nový šperk na mieru s diamantom, a v prípade niektorých kúskov predstavujú aj zaujímavé investičné možnosti.

ČARO HNEDÉHO DIAMANTU

Hnedé diamanty sa v oblastiach, kde sa ťažba diamantov vykonáva, nachádzajú v porovnaní s inými farebnými diamantmi pomerne často. To je jeden z dôvodov, prečo ich nezaraďujeme na vrchol rebríčka vzácnych kúskov, kde patria najmä červené, ružové či modré diamanty. 

To, s čím sa hnedé diamanty pýšia, je najmä ich krása v celej škále odtieňov hnedej. Vďaka ich nižšej hodnote, a teda aj cene, sa tak unikátnym šperkom s diamantom môže pochváliť i ten, kto nemal v pláne investovať do diamantov celý majetok. 

Farba hnedých diamantov je zapríčená narušením atómovej mriežky uhlíka, čo spolu s prímesou dusíka spôsobuje odtiene od žltej po hnedastú farbu.  

Za jedno z najväčších nálezísk je považovaná známa baňa v Argyle, nálezisko mimoriadne vzácnych ružových diamantov, ktorá ako prvá vypustila do sveta informáciu o nájdení magických champaign, alebo inak známych ako cognac, diamantov hnedých odleskov. Od tej chvíle dopyt po farebných diamantoch vzrástol a ich hodnota na investičných trhoch tak neustále dosahuje vyššie a vyššie hodnoty.

HODNOTENIE HNEDÝCH DIAMANTOV

Oproti klasickým diamantom podliehajú fantazijné (fancy) diamanty komplikovanejšiemu hodnoteniu, ktoré dokáže určiť ich cenu. Tradičné parametre ako karátová hmotnosť, výbrusčistota farba sú doplnené o ďalšie hodnotiace kategórie.

Odtieň (Hue)

Odtieň priamo súvisí s farbou diamantu, ktorá je určená ako dominantná. Jej jednotlivé odtiene, prípadne odtiene iných farieb sú na škále hodnotenia považované za druhoradé.

Sýtosť (Saturation)

Pod sýtosťou si môžeme predstaviť intenzitu farby diamantu. Sila dominantnej farby diamantu sa posudzuje na škále šiestich stupňov sýtosti, od svetlej fancy light po žiarivú fancy vivid, ktorá má najväčšiu hodnotu.

Tón (Tone)

Tón farebného diamantu sa hodnotí podľa toho, aký svetlý alebo naopak tmavý diamant je. Množstvo svetla je posudzované na stupnici siedmych tónov, od veľmi svetlého až po veľmi tmavý.

O tom, či ste investovali kapitál do hnedého diamantu dobre a či bola cena, ktorú ste zaň zaplatili adekvátna, rozhodujú teda nielen základné informácie o 4C na certifikáte, ktorý k fancy diamantu dostanete. Pri hodnotení hnedého diamantu platí, že čím je farba sýtejšia a žiarivejšia, tým má vyššiu cenu

 

PROGNÓZY O HODNOTE HNEDÝCH DIAMANTOV

Keďže hnedé diamanty nezaraďujeme k extrémne vzácnym kúskom, zodpovedá tomuto faktu aj ich hodnota alebo cena. Pri niektorých kúskoch je dokonca nižšia, ako u diamantov bezfarebných. Ich najčastejšiu využitie je teda v šperkárstve. A práve to je jedným z faktorov, ktorý prispieva aj ich narastajúcej atraktivite a mierne vzrastajúcej cene (vzhľadom k obmedzeným prírodným zdrojom).

Ak hnedé diamanty svojou farbou učarovali aj vám a radi by ste investovali svoj kapitál práve do diamantu s odtieňom champaign, celkom určite sa nájdu kúsky, ktoré sa aj v tomto farebnom spektre považujú za veľmi vzácne a cenné.

Ak hnedé diamanty svojou farbou učarovali aj vám a radi by ste investovali svoj kapitál práve do diamantu s odtieňom champaign, celkom určite sa nájdu kúsky, ktoré sa aj v tomto farebnom spektre považujú za veľmi vzácne a cenné.

Komentáre (0)

Žiadne komentáre
Produkt bol pridaný do zoznamu želaní