ČERVENÉ DIAMANTY

Červené diamanty, podobne ako ružové, nevznikli v dôsledku prímesí nejakého chemického prvku, ale pravdepodobne len pôsobením fyzikálnej veličiny v útrobách Zeme. Enormne vysoký tlak tak zapríčinil, že sa narušilo usporiadanie atómov uhlíka v diamante a ten na seba prevzal červené sfarbenie. Jemné rúško tajomna, ktoré za vznikom červených diamantov stojí, tak výrazne popohnalo ich hodnotu smerom nahor a stali sa tými najvzácnejšími z farebných diamantov.

ČARO ČERVENÉHO DIAMANTU

Nepresné informácie o vzniku červených diamantov spôsobili, že dopyt po týchto vzácnych kúskoch narastá rok čo rok. Dosiaľ sa totiž nepodarilo overiť teóriu, že červené diamanty vznikli za pôsobenia vysokého tlaku. Stále sa len predpokladá, že za ich farbou stojí plastická deformácia kryštalickej mriežky, ktorá spôsobila tmavšie a výraznejšie sfarbenie než u ružových diamantov.

V prípade červených diamantov tak nerozlišujeme ani rôzne úrovne intenzity červenej farby. Červená je v tomto prípade vnímaná ako intenzívnejší odtieň ružovej. Stretávame sa však s rôznymi sekundárnymi farebnými odtieňmi, ako napríklad hnedá či oranžová. Tie prirodzene znižujú hodnotu červeného diamantu. Nie však v prípade purpurovej, ktorá vyzdvihuje krásu červeného diamantu a nepôsobí tak negatívne na jeho cenu.

V momente, ako sa na verejnosť dostane informácia o náleze červeného diamantu, narastá dopyt po tomto konkrétnom kúsku bleskovou rýchlosťou. Okrem toho, že sú vzácne, ich nálezová veľkosť, respektíve karátová hmotnosť po spracovaní ledva dosiahne jeden karát, teda 200 mg. V malom rozmere diamantu je tak sústredená najväčšia hodnota, akú môže farebné diamanty (fancy diamonds) predstavovať. 

Oproti klasickým diamantom podliehajú fantazijné (fancy) diamanty komplikovanejšiemu hodnoteniu, ktoré dokáže určiť ich cenu. Tradičné parametre ako karátová hmotnosť, výbrusčistota farba sú doplnené o ďalšie hodnotiace kategórie.

Odtieň (Hue)

Odtieň priamo súvisí s farbou diamantu, ktorá je určená ako dominantná. Jej jednotlivé odtiene, prípadne odtiene iných farieb sú na škále hodnotenia považované za druhoradé.

Sýtosť (Saturation)

Pod sýtosťou si môžeme predstaviť intenzitu farby diamantu. V prípade červených diamantov však táto veličina nie je posudzovaná na klasickej stupnici, ktorú hodnotenie gemologického inštitútu používa. Ich farba je považovaná za intenzívnejší variant ružovej farby.

Tón (Tone)

Tón farebného diamantu sa hodnotí podľa toho, aký svetlý alebo naopak tmavý diamant je. Množstvo svetla je posudzované na stupnici siedmych tónov, od veľmi svetlého až po veľmi tmavý.

O tom, či ste investovali kapitál do cenného červeného diamantu dobre a či bola cena, ktorú ste zaň zaplatili adekvátna, rozhodujú teda nielen základné informácie o 4C na certifikáte, ktorý k fancy diamantu dostanete. Pri hodnotení je potrebné posudzovať konkrétny červený diamant.

PROGNÓZY O HODNOTE ČERVENÝCH DIAMANTOV

Keďže stoja červené diamanty na samom vrchole farebných diamantov, sú nielen vzácne, ale ich cena dosahuje tie najvyššie cifry. V momente, ako sa objaví nový nález diamantov tejto farby, ktorý navyše neobsahuje žiadne farebné odtiene, ruch na burze diamantov orientuje svoju pozornosť smerom k nemu. Preto možno stabilne predpokladať, že hodnota a s ňou súvisiaca cena červených diamantov bude narastať bez toho, aby ju ovplyvnila akákoľvek prípadná kríza.

Zhmotniť veľký kapitál do drobného drahokamu je presne tým, čo vám červené diamanty ponúkajú. Ak navyše hľadáte spôsob, ako investovať s dlhodobo garantovaným rastom, je pre vás červený diamant tou najlepšou voľbou.

Zaujíma vás viac o červených diamantoch? Hľadáte skutočne špeciály kúsok alebo by ste radi vytvorili či kúpili šperk s takýmto diamantom? Neváhajte nás osloviť. 

Komentáre (0)

Žiadne komentáre
Produkt bol pridaný do zoznamu želaní