Puncový úrad

Firma Hematit Košice s.r.o. je od roku 2007 riadne registrovaná na puncovom úrade, v zozname podnikateľov s drahými kovmi v SR pod číslom 2976. Všetok strieborný tovar je riadne označený puncom a prešiel kontrolou na puncovom úrade podľa platnej legislatívy v SR.

Poslaním Puncového úradu, ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov, je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

V zmysle uvedeného ustanovenia Puncový úrad:

  • vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi,

  • vykonáva puncovú kontrolu,

  • vykonávať puncovú inšpekciu

Chcete vedieť o puncovom úrade viac? Navštívte oficiálne stránky: www.puncovyurad.sk.

Čo je puncovanie puncovanie a zaujímavosti z tejto oblasti sa dozviete v našom článku:

Čo je puncovanie?

(OBR)