Obrucky

 

Tento formulár slúži iba na interné potreby Klenoty Hematit, nezdieľajte ho prosím na verejnosti.

Umožňuje prepočítať hrúbku a hmotnosť obrúčky. Veľkosť a šírka musia byť zadané. Stačí ak si zvolíte typ obrúčky, materiál a vyplníte všetky údaje okrem toho, ktorý chcete vypočítať (políčko toho ktorý chcete vypočítať musí byť prázdne). Výpočet pre obrúčky zaoblené zvnútra ešte nie je vytvorený.

  

Druh obrúčky                         

    Materiál  

Veľkosť 
Hrúbka [mm]                  Šírka [mm]    
Hmotnosť [g]   

 

 

Popis parametrov:

H - hrúbka plechu, z ktorého je obrúčka,

Š - šírka plechu, z ktorého je obrúčka,

Vo - hrúbka zaoblenej časti z vonkajšej strany obrúčky (vždy 0,8 mm, po dohode možnosť vytvoriť aj iný druh zaoblenia),

Vv - hrúbka zaoblenej časti z vnútornej strany obrúčky (vždy 0,5 mm, po dohode možnosť vytvoriť aj iný druh zaoblenia)

  

Plochá

Z vonku zaoblená

Zvonku aj z vnútra zaoblená

Z vonku plochá, z vnútra zaoblená

plochá obrúčka
z vonkajšej strany zaoblená obrúčka
z oboch strán zaoblená obrúčka
z vnútornej strany zaoblená obrúčka